Stege Skibsværft ApS
spil
Spil

Motorarbejde

Vi installerer skibsmotorer i alle de skibe vi kan håndtere (280 tons)
Har du et mindre skib klarer vi også det.

Motorinstallation

Udboring til og montering af stævnrør, opbygninng af motorfundament. Montering og opretning af motor, skrueaksel, stævnrør og tærezink. Installation og eftersyn af søforbindelser og ferskvandskøling. Montering af udstødningssystem. Installation af omstyringskabler og håndtag. Montering af brændstoftanke og slangeforbindelser. Opbygning af motorrum med lydisolering og ventilation.

De fleste indenbordsmotorer er dieselmotorer selvom benzin også forekommer.
Her i nyere tid kan man også støde på elektriske men det hører stadig til sjældenhederne.

Marinemotorer er vandkølede, enten direkte kølet af søvand, eller indirekte såkaldt ferskvandskølet hvor et indre kredsløb med ferskvand køler motoren og selv bliver kølet ved varmeveksler ud til søvandet.

Ferskvandskølede motorer er lagt at foretrække fordi de udsættes for mindre tæring og holder temperaturen mere stabilt.